Approved Islamic Financial Adviser

majoriti rakyat Malaysia tidak selesa dengan kedudukan kewangan semasa mereka dan kekurangan daya tahan kewangan*

* Laporan Tinjauan Tingkah Laku Kewangan AKPK 2018

Mulakan hari ini, Rancang Kewangan Secara Patuh Shari'ah.

Muhammad Aizat

CQIF (WM), IFP,
Master of Islamic Banking & Finance,
Bach. of Muamalat, Dip.OMT.

Soalan Lazim

Sebagai Wakil Penasihat Kewangan Islam Bertauliah di Malaysia, para pelanggan dan bakal pelanggan saya mendapat nilai tambah kerana mereka boleh menjangkau mana-mana servis kewangan di bawah lesen saya yang membolehkan mereka mempunyai akses dengan pasaran tempatan dan global.

Era di mana anda terpaksa berjumpa dengan ramai orang semata-mata hanya untuk mendapat maklumat mengenai pelaburan patuh Shariah terbaik dan Takaful terbaik sudah berlalu.

 

 

Mahu Saya Bantu Apa?

Ilmu Percuma:

Segala tanda dagangan, penulisan, kandungan, logo dan bahan lain yang dipaparkan (melainkan dinyatakan sebaliknya)di dalam laman ini tidak dibenarkan digunakan atau direplikasi melainkan mendapat kebenaran bertulis daripada pemilik laman.

Anda dengan ini melepaskan pemilik laman, entiti gabungan, pekerja, pengarah, pegawai, peguam, ejen, rakan kongsi, pemegang lesen dan mana-mana pereka atau penulis berkaitan dengan sebarang tuntutan, kerosakan, kehilangan dan perbelanjaan, termasuk bayaran peguam yang munasabah, akibat daripada penggunaan laman dan kadungan laman ini.

www.aizatbs.com © 2022 All Rights Reserved